Kui see haihtub siit, siis see ilmub koheselt kusagil mujal (2016) videoprojektsioon

Gallery

Alexei Gordini loomingut iseloomustab irooniline väljendusviis, mis on mõjutatud tänapäeva liberaalse ühiskonna oludest. Ta tegeleb kaasaegse kunstniku ja modernse inimese olemusega, kasutades sealjuures fiktiivseid tegelasi, et demonstreerida ühiskondlikult sageli ebamugavaid olukordi ja ideesid. Tema peamisteks teemadeks on aeg, kultuur, poliitika ja sotsiaalsed traumad. Läbi nende teemade uurib ta oma ajastu mentaliteeti, et leida põhjuseid inimeste mõõteviisile ja tegudele. Tema fiktiivsed karakterid elavad sageli oma endi karmis reaalsuses. Kasutades musta huumorit ja groteski, loob kunstnik situatsioone, mis on tihti absurdsed ning inspireeritud igapäevaelu reaalsusest. Tema looming kannab ideed „antikangelastest” eesmärgiga lammutada modernse masskultuuri idealiseeritud stereotüüpe. Taolisi teemasid käsitledes kasutab Gordin mitmeid erinevaid meediume, sealhulgas nii joonistust, maali, fotot, installatsiooni kui ka videot.

Sündinud nõukogude Venemaal, kolinud hiljem Eestisse ja kasvanud kiirete sotsiaalsete muutuste ajastul, on Gordin sügavalt huvitatud globaalsetest arengutest, mis põhjustatud poliitiliste võimude võitlusest. Käesolevas videotöös on Gordin möödunud ajastu jäänuste, nagu kummituslinnade, hüljatud militaarbaaside, tehaste ja teiste industriaalobjektide, otsinguretkel. Dokumenteerides hüljatud arhitektuurilisi objekte, jäädvustab ta kaduvaid sotsiaalseid kohti ja mälestusi, millest keegi enam huvitatud ei ole, kuid mis on siiski mänginud olulist rolli kohaliku populatsiooni lähiajaloos. Fraas „tulevik on helge”, mis tuuakse videos vaatajani endises nõukogudeaegses sõjaväekompleksis Loksa lähedal, on omakorda irooniline kommentaar, viidates situatsioonile, kus pärast NSVL-i lagunemist ei hüljatud pelgalt massiivseid konstruktsioone, vaid ka ideed, plaanid ja ootused tulevikuks. Siin tuleb hästi esile Gordini loomingu poliitiline alatoon, konstrueerides kriitilise viite tüüpilistele loosungitele ja propagandaplakatitele, mis on aegade algusest lubanud paremat tulevikku töölisklassile. Videosse kogutud erinevad kujutised ja arhitektuurilised objektid viivad vaataja unustatud kohtadesse ja keelatud monumentide juurde, osutades ebamugavale minevikule, mida me kõik jagame, küsitledes samal ajal selle mõju meie tulevikule.