Choreography of Walls (2016) – installation (fabric, steel)

Gallery

Lola Bezemer loomingust leiab nii ruumiinstallatsioone, performance’id, kineetilisi skulptuure kui ka video- ning multimeedialahendusi. Bezemeri spetsiifiliseks huviks on värvitajukogemus arhitektuurilistes ruumides. Kuidas me ruumis leiduvaid värve ja ruumi tervikuna tajume, on sõltuv meie vaatepunktist, välistest mõjudest ja ajahetkest, kuid need on faktorid, mis on pidevalt muutumises. Siinkohal on oluliseks küsimus, kuidas ärgitada aktiivset jälgimisviisi ja teadlikkust meid ümbritseva ruumi ja meie endi füüsilise kohaolu suhtes.

Ruumiinstallatsioon “Seinade koreograafia” on aktiveeritud külastaja poolt, kes muutub objekte liigutades ka ise töö osaks. Aknad lubavad väljastpoolt vaatajal oma esimese pilgu näituseruumi sisemaailma heita. Välismaailma ja sees liikuvate külastajate vahel tekib kummaline dialoog, mille käigus on inimesed näitusesaalis muutunud teose osalisteks ning inimesed akna taga kehastunud omakorda teisi külastajaid jälgivateks vuajeristideks. Külastajad saavad kunstniku loodud värviliste kangastega kaetud objekte ruumis ringi liigutada, et mängida läbi erinevaid ruumivõimalusi ja visuaalseid kompositsioone. Projekt kõnetab ideed abstraktsetest värvikompositsioonidest, ruumikoreograafiast ja skulpturaalsest sekkumisest. Niimoodi küsitleb teos ruumi jäikuse aspekti ning loob end pidevalt aina uuesti, muutes meie ruumikogemust ning seda, kuidas me ruumis käitume ja selle suhtes reageerime.