Kava/Score X (2016) performance

Gallery

Maarja Tõnisson ja Nele Suisalu on tantsu-, hääle- ja etenduskunstnike duo. Kunstnike peamisteks töövahenditeks on keha-hääl-liikumine, mille mõjuvälja nad testivad erinevates paikades ja kontekstides, sealhulgas eritüüpi avalikes ja kunstlikes ruumides. Kunstnike teosed on sageli avastuslikud ning eksperimenteerivad, suhestudes käesoleva momendi ja kogemusega. Uurides inimkeha mitmel eri tasandil, huvitab kunstnikke improviseeringu läbi teatraalse etteaste transformeerimine tavapärasest intiimsemaks kohtumiseks. Süvenedes publiku ihadesse ja ootustesse soovivad nad uurida kollektiivset leidlikkust ja inimeseks olemist tervikuna.

Tõnissoni ja Suisalu ühine etenduskunstide projekt „Kava/Score X” on tõukunud projektist „AfektRuum”, mille eesmärk oli tuua esile keha nähtamatu siseruum olemasoleva väliruumi suhtes ning aktiveerida kehade sisemine ja omavaheline ruum võimalikult orgaanilisel ja läbipaistval moel. Käesoleva teose, „Kava/Score X” näol on tegemist kohaspetsiifilise kestva performatiivse installatsiooniruumi kui vokaalse monumendiga, mis uurib tundliku keha ja erineva iseloomuga paikade omavahelisi suhteid. Inspireerituna kmS-i peanäituse ideest, mis käsitleb monumente kui nähtava ja nähtamatute, aktiivsete ja mitteaktiivsete elementidena avalikus ruumis, „sulatavad” kunstnikud oma kehad väljavalitud arhitektuurilise struktuuriga: Kavakava arhitektuuribüroo projekteeritud treppidega Rakveres. Kasutades ihulikke ja vokaalseid praktikaid, uurivad nad staatilise avaliku ruumi ning liikuva inimkeha- ja meele omavahelist kokkupuutepunkti. Nende sooviks on paljastada võimalikke alternatiivseid viise avaliku ruumi kogemiseks ning oma kehade kui vahendi kasutamiseks, et luua monumentaalne liikuv skulptuur. Interaktsioon vaatajaga on üks olulisemaid osasid kogu tervikust, luues möödujaile nende intiimses ruumitajus märgatava nihke.