Õrn rippumine (2016) kaks ruumiinstallatsiooni

Gallery

Nora Mertes on materjali- ja kohaspetsiifikaga tegelev kunstnik, kes kasutab oma loomingus mitmeid erinevaid meediume, sealhulgas nii installatsiooni, fotot kui ka videot. Tema installatsioonid on sageli minimalistlikud, luues performatiivsete objektide, ruumi ja vaataja vahele teatud sorti pinge. Läbi pigistamise, pingutamise, kallutamise, tõukamise ja teiste tegevuste, proovib Mertes end ümbritsevaid objekte ja ruumi füüsiliselt reflekteerida, ning just see aspekt moodustabki tema skulpturaalsete ja ruumiliste tööde baasi.

Rakveres on eksponeeritud Mertese seeriad objektidest, mis võnguvad vormi ja tasapinnalisuse vahel, ning tegelevad linnakeskkonna ja selle virtuaalse paljunemisega. Teos käsitleb koha ja tasakaalu ümberkujundamist ning seda, kuidas materjalid võivad üksteise suhtes reageerida ja muutuda. See koosneb delikaatselt stabiilsetest erinevate objektide assamblaažidest, mis on üksteise kohalolust sõltuvad ning mis paratamatult üksteise materjalide iseloomuga dialoogi astuvad. Seeläbi soovib kunstnik rõhutada materjaliga manipuleerimise momenti, mis tekib tihedast suhtest ruumiga. Mertes uurib piiri peal aset leidvaid situatsioone rippumise kui füüsilise fenomeni kaudu. Rippumine on miskit, mis asub teatud sorti “lodeva pehmuse” ja pinges oleku vahel. Katsetades erinevaid objektide rippumisviise, soovib ta luua oma objektidega ruumi külastajale selgelt tajutavat delikaatset ja uutmoodi pinget.