Elu Liikumises (2015) fotonäitus

Gallery

Lätis, Cēsise linnas tegutseb Elm Meedia produktsioonikompanii, mis sai alguse 2007. aastal Riias. Kompanii eesmärk oli tõmmata dokumentaalfilmide ja fotoprojektide abil tähelepanu keskkondlikele ja sotsiaalsete probleemidele ühiskonnas. 2013. a kolis Elm Meedia Riiast Cēsisesse ning renoveeris seal 18. sajandi mõisahoone. Hetkel tegutseb hoones Rucka residentuur, mis on suunatud audio-visuaalsfääris aktiivselt tegutsevatele professionaalsetele kunstnikele, pakkudes omalt poolt külalisasukatele ka monteerimisruume ning fotolabori teenuseid. Rucka on võõrustanud visuaalkommunikatsiooni tudengeid, noori arhitekte, filmirežissööre, operaatoreid, fotograafe ja antropolooge. Residentuuri eestvedajad on Kaspars ja Ieva Goba, kelle eesmärgiks oli luua koht, kus nad ise sooviksid töötada ning kuhu ka teised loovinimesed tahaksid meelsasti oma uusi projekte arendama tulla.

„Life in Motion” on koostöö projekt sihtasutuse Elm Meedia (Läti) ja Bergeni Rahvusvahelise Filmifestivali (Norra) vahel. See rändav näitus baseerub Läti ja Norra fotograafide ning antropoloogide koostööl ning uurib ja dokumenteerib lätlasi, kes on oma elu sisse seadnud Norras ning norralasi, kes on otsustanud kolida Lätti. Projekti tuumiku moodustavad erinevatest sotsiaalsetest gruppidest pärit üksikisikute portreed, lühifilmid ja elulood. Projekti raames uurisid antropoloogid viise, kuidas inimesed oma kuuluvust konkreetses kultuuriruumis tajuvad ja seda säilitavad, ning kuidas see ajaga muutub. Fotograafid kasutasid puhast dokumentaalfotot, et jäädvustada asjaosaliste väljanägemist, igapäevaelu- ja töökeskkonda kui ka inimesi, kellega nad kohtuvad ning mida tarbivad. Läbi individuaalsete portreede ja igapäevaelu presenteerimise toob projekt esile kultuurilise ja personaalse unikaalsuse elemendi ning mitmekesisuse faktori inimeste elustiilides. On loodud olukord, kus mõlemad ühiskonnad saavad end näha teistsugusest perspektiivist ning edendada läbi selle ühiskondlikku sallivust ning kultuurideülest dialoogi.