Heeringas elas kuival maal (2016) ruumiinstallatsioon

Gallery

Yunrubini näol on tegemist Joanne Pang Rui Yuni (1986) ja Jonas Rubini (1970) poolt loodud kunstnikeduoga. Neid huvitab immateriaalsus ja igapäevaelu poeetika ning nad uurivad seda oma loomingus sageli läbi materjali- ja kohaspetsiifika. Kunstnikke paeluvad ehitusmaterjalid ning nende loomingu läbivaks materjaliks võibki lugeda asfalti, läbi mille uurivad nad tasakaalu naturaalse ja inimkäe poolt loodud keskkonna vahel, tegeledes inimeksistentsi ja selle paratamatute tagajärgedega.

Näituseprojekt „Heeringas elas kuival maal” on inspireeritud Eesti folkloorist. Müüt jutustab, kuidas vanal ajal olla heeringal jalad olnud ning viimane kuival maal elanud. Jalgadega heeringat oli kombeks pidada kui rotte püüdvat kassi. Ükskord oli uus purjelaev transportimas suurt kogust soola. Ka heeringas oli pardal. Heeringale meeldis soola süüa ja nõnda näris ta end õnnetusena läbi soolavakkide ja all oleva puidust laevakere, põhjustades laeva uppumise. See intsident vihastas merejumalat Neptunit, kes määras heeringa karistuseks merevette elama. Laevast merre jooksnud soola tulemusel on mered tänaseni soolased.

Yunrubin uurib keele ja müüdi piire, kasutades materiaalsust ja ruumi, et luua müüdist modernne narratiiv. Näitusel esitatud tuumikobjektid – asfaltsilindrid – on kaetud kunstnike väljearendatud kirjasüsteemi „Cava“ märkidega. „Cava“ tähistab tähtede väljendust puhta abstraktse vormina ning selle inspiratsioonijuured peituvad ruunitähestikes. Asfalt on kaasaegse analoogina viide kunagistele laevateedele. Merelainete loksumine, ruumi hõlmav soolpinnas ning omamoodi märkide maailm ootavad külastajat intuitiivsesse ja tajusid kõditavassse kogemusteruumi.