performance

Carl Giffney looming vaatleb sotsiaalse kapitali mõistet. Läbi performatiivse uurimistöö, nagu kunstnik seda ise nimetab, uurib ta erinevate sotsiaalsete hüvede tekkemehhanisme, muutusi ja loodud suhtevõrgustkke. Kunstnik seab end erinevatesse kontekstidesse ja kogukondadesse ning kaasab end tegevustesse nagu kaevandamine, autode töötlus avalikus ruumis või ringkäikude andmine, et luua vahetut kogemust läbi valitud fookuse. Füüsilised materjalid mängivad nendes aktsioonides tihti olulist rolli – nagu ka Rakveres presenteeritud teose puhul, kus kunstnik paneb jalga pronksist puukingad ning kõnnib nendes mööda Rakvere tänavaid. Giffney performance leiab aset näituse avaüritusel. Tegemist on suurema teose „Ma tõesti ei tunne neid“ juurde kuuluva aktsiooniga, mille juurde kuulub ühtlasi ka dokumentaalfilm 2013.−2018. aastatel aset leidnud loometegevusest.