Figure-Ground Study (2016)

Gallery

Oma loomingus käsitleb Kuimet fotograafiat sama subjektiivse ja avatud meediumina kui oleme harjunud mõtlema näiteks skulptuurist või maalikunstist. Elame küll pildimaterjali kiirtöötlemise ja -avaldamise ajastul, kuid arusaam fotograafiast kui ilmeksimatust reaalsuse vahendajast püsib.

Kuimeti huvi on selle näilise tõetruuduse kahtluse alla seadmine. „Figure-Ground Study“ on otsene edasiarendus tema varasemast tööst „Perspective Study“. Mõlemad tööd näivad esmapilgul realistlike arhitektuurifotodena. Ometi hakkavad mõne aja jooksul teatud ebakõlad lahti rulluma – peidetud vihjed reedavad meile, et fotol nähtu ei ole reaalsusega täies kooskõlas.

Kunstniku käekirjale omaselt laieneb ka Rakveres eksponeeritud „Figure-Ground Study“ valguskastides esitletud fotosid ümbritsevasse ruumi. Vaataja astub läbi kahe kaarja avause, et silmitsi seista fotodega, millel näeme anonüümselt klaasfassaadilt tagasi peegeldumas täpselt samasuguste kaartega kaunistatud fašistliku arhitektuuri tähtteost – Palazzo della Civiltà Italianat Roomas. Kõik oleks nagu korras, aga kuidas see laternapost mõlemal pildil täpselt sama nurga all saab olla?