Tänava keel, jalutavad tekstid, hakitud kommunikatsioon (2014 – )

Gallery

tekst, heli

Grafiti ja graafilise disaini taustaga Viktor Gurov pöörab ka oma kunstnikupraktikas pilgu ühise linnaruumi poole. Sealjuures huvitavad teda ruumi asustavad tekstid, olgu need omavoliliselt loodud „kritseldused“, tänavasildid või reklaamtekstid, aga ka tühimikud, kust tekstid on kustutatud või mis alles ootavad täidetud saamist.

Rakvere näituse jaoks loob Gurov järgmise peatüki oma 2014. aastal alustatud projektile „Tänava keel, jalutavad tekstid, hakitud kommunikatsioon“, millega kaasnevad helisalvestused äratavad meie vaimusilmas teekondi, mida kunstnik teoseid luues on linnaruumis läbinud. Rakveres läheb Gurov kommunikatsiooni hakkimisega veel kaugemale ning paigutab lisaks Tsentrumi keskuses mängivale heliteosele Pikale tänavale silte, mida seal mitte kunagi varem ei ole olnud. Kuidas ja millest kõneleb tänav meiega siis, kui tõelised sildid asetsevad vaheldumisi nendega, mis on kunstniku poolt loodud? Kas tunneme selle veel ära või muutub tänava keel täielikult?